679 Sayılı KHK İhraç Analizi

0
679 Sayılı KHK İhraç Analizi
679 Sayılı KHK İhraç Analizi

679 Sayılı KHK ile Mesleklerinden İhraç Edilen Personellerin Sayısal Analizi 679 Sayılı KHK Listesi Resmi Gazetede Yayımlandı.. 679 Sayılı KHK İhraç Listesi ve KPSS A Grubu Personel Analizi…

KHK İhraç listeleri…Tercihini Yap olarak, 679 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden atılan A GRUBU PERSONEL ile çok sayıda adayı ilgilendiren Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, İcra Katipliği gibi meslekleri de içeren ayrıntılı bir sayısal analiz hazırladık. Ayrıntılı sayısal dökümü kurumlara göre aşağıda inceleyebilirsiniz;

DANIŞTAY, Adalet Bakanlığı,YSK ZABIT KATİPLERİ – 756 Kişi

SORU GÖRÜŞ VE BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN FORUM.TERCİHİNİYAP.NET

ÜST KURULLAR;

-BDDK
-9 Uzman
-10 Murakıp
-RTÜK
-2 Uzman
-Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu
-2 Uzman
Diğer Kurumlar
Başbakanlık
-1 Uzman
-3 Müfettiş
-Adalet Bakanlığı
-12 Adalet Uzmanı
-34 Adli Hakim ve Adayı
-1 İdari Hakim Adayı
-9 İcra Katibi
-55 İcra Müdür Yrd.
-16 İcra Müdürü
-503 İnfaz Koruma Memuru
-55 Mübaşir
-Devlet Personel Başkanlığı
-1 Uzman
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
-37 İş Müfettişi
-3 AB Uzmanı
-2 İSG Uzmanı
-1 Çalışma Uzmanı
-Sosyal Güvenlik Kurumu
-18 Müfettiş
-5 Uzman
-36 Denetmen
İŞKUR
-6 İstihdam Uzmanı
-Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
-1 Uzman
-Atatürk Dil, Tarih Yüksek Kurumu
-1 Uzman
-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
-1 Denetçi
-Türk Standartları Enstitüsü
-1 Uzman
-Türk Patent Enstitüsü
-1 Uzman
-Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Bşk.
-2 Uzman
-Maliye Bakanlığı
1 Defterdar Uzmanı
-Vergi Denetim Kurulu
42 Vergi Müfettişi
-Gelir İdaresi Başkanlığı
-43 Devlet Gelir Uzmanı
-240 Gelir Uzmanı
-Devlet Malzeme Ofisi
-5 Müfettiş
-2 Uzman
-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
– 6 Müfettiş
– 2 Uzman
– 1 Denetmen
-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
– 2 Uzman
– Enerji Bakanlığı
– 1 Uzman
– 2 Boru Hatları Uzman
– 1 TEİAŞ Uzman
-Milli Savunma Bakanlığı
– 1 Uzman
-TÜRKSAT
– 4 Uzman
-İstanbul Kalkınma Ajansı
– 2 Uzman
-Gençlik ve Spor Bakanlığı
– 17 Uzman
– Spor Genel Müd; 11 Müfettiş, 2 Uzman
-Kültür ve Turizm Bakanlığı
– 2 Uzman
PTT; 1 Müfettiş

CEVAP VER