679 Sayılı KHK ve İhraç Listeleri Yayımlandı

0

6 Ocak 2017 tarih ve 29940 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/679

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 8 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1 SAYILI LİSTE (1. kısım) (İhraç listesi)

1 SAYILI LİSTE (2. kısım) (İhraç listesi)

2 SAYILI LİSTE (Rütbesi alınan emniyet personeli)

3 SAYILI LİSTE (İade listesi)

4 SAYI LİSTE (İlişiği kesilen öğrencilerden iadeler)

5 SAYILI LİSTE (Kapatılan dernekler)

6 SAYILI LİSTE (Kapatılma kararı iptal edilen dernekler)

7 SAYILI LİSTE (Kapatılma kararı iptal edilen gazeteler)

PAYLAŞ

CEVAP VER