ÇSGB Bünyesinde Birleşme Sesleri

0

Maliye Bakanlığı Örneği;

Bildiğiniz üzere, 2011 yılında Maliye Bakanlığı; bünyesindeki tüm unvanları belli ana unvanlar altında birleştirdi. Bu birleşmedeki tabi ki en önemli mamûl Vergi Denetim Kurulu idi. Kimisi buna bürokratik oligarşinin zaferi gözüyle baktı, kimisi de kurumdaki çok başlı yapının denetim standartlarını aşağı çektiğini, birleşmenin verimli olacağını öngördü. Tabi ki niceliksel anlamda bir fayda sağladığı muhakkak. Ama nitelik anlamında test sınavı ile alınan yüklü 5,6 ve 7.promosyonların verimliliği tartışıldı ve kurum içerisinde aslında tek unvanda birleşilmiş olsa dâhi Eski Maliye Müfettişliği, Hesap Uzmanlığı kökenliler birleşme sonrası gelenlere Eski Vergi Denetmeni gözü ile bakmaya bir nebze devam etti. Yani niteliksel anlamda birleşme tam olarak bir meslek kimyası ortaya koyamadı.

Bugünlerde Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki 3 denetim unvanının tek çatı altında toplanması ihtimali dillendiriliyor. Bunlar;
* İş Müfettişleri
** Sosyal Güvenlik Müfettişleri
*** Sosyal Güvenlik Denetmenleri

Peki bu durum Adil mi?

Bu 3 meslek mensubundan ilk ikisi 3600 Ek gösterge ve müfettişlik sıfatını haizken, Denetmenler 2200 Ek göstergeye ve daha zayıf haklara sahipler. Ama aslında yapılan iş noktasında, işin verimliliği ve kapsamından daha çok kategori farkı var. Denetmenler de aşağı yukarı aynı işi yapmakta, aynı yetki alma ve yeterlilik süreçlerinden geçmektedir. Ek olarak Kayıtdışı İstihdamın Engellenmesi açısından her yıl çok ciddi sayılarda çalışana sigortalılık sağlıyor olması ve uzun vade için milyonlarca lira prim kaybını engellemesi denetmenleri ülke için de, kurum için de çok önemli kılmaktadır.

Denetmenlerin Ekonomi ve Kuruma Katkısı Yadsınmamalı;

Burada bir adaletsizlik olduğu aşikardır ve meslek mensupları bu adaletsizliğin en kısa zamanda giderilmesini beklemektedir. Ayrıca mesleğe giren adaylarla, meslekten daha iyi özlük haklarına sahip mesleklere geçen mensupların devir hızı da göz önüne alındığında, kurumun gerek beşeri sermaye anlamında, gerekse mesleğe girenlerin yetiştirilmesi için yapılan masraflar anlamında kaybı bu ülkenin değerlerinin kaybıdır.

Bu konuya çözüm olarak öngörülebilecek 3 ana yol vardır;

Bunlardan ilki; Denetmenlerin aynı unvanda kalarak, 3600 ek göstergeye çıkarılması ve yine il müdürlüğüne bağlı çalışması.

Burada karşımıza iki sorun çıkmaktadır. Bunlardan ilki, il müdürünün ek göstergesinin 3000 olması ve böyle bir hiyerarşinin kurulmasının imkansızlığı. İkinci olarak da 657 Sayılı Devlet Memuları Kanunu’nda denetmenlik hakkında yapılacak bir değişikliğin otomatik olarak diğer kurumlardakileri de etkilemesi.

-İkinci yol; 3 mesleğin tek teftiş kurulunda birleştirilmesi.

Burada da yine sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Özellikle İş Teftiş Kurulu’nun SGK Bünyesi dışında bir yapı olması ve yaptığı işin teknik yönlerinin de olması onları daha ayrı bir noktaya koymaktadır. Bu yönden verim açısından SGK Bünyesindeki mesleklerin birleşmesi daha makûl bir seçenektir. Yani Denetmenler’in Müfettiş olması daha makûl bir seçenektir.

Üçüncü Yol ise; Denetmenlik Mesleği’nin 657’deki özlük haklarının da uygunluğu açısından DENETÇİ unvanını alması ve kurulacak Grup Başkanlıkları’nda toplanmasıdır. Bu hem Müfettişlerin rahatsızlık duyması gibi sorunu ortadan kaldıracaktır, hem de Denetmenlerin rahatsızlığını, huzursuzluğunu yok edecektir.

Bu mesleklerde bulunan veya bu mesleklere aday olan siz değerli okurlar ne düşünüyorsunuz?

MESLEK ve UNVAN TANITIMLARI ile Tercihinizi Yap!ın

Denetmen Yardımcılığı Mesleği İçin: http://tercihiniyap.net/sgk-denetmen-yardimciligi/
Müfettiş Yardımcılığı Mesleği İçin: http://tercihiniyap.net/sosyal-guvenlik-mufettis-yardimciligi/
Denetmenlik/Denetçilik Unvanları’nın Kıyaslaması için: http://tercihiniyap.net/denetcilik-denetmenlik-meslekleri/

PAYLAŞ

CEVAP VER