TEOG Puanı Nasıl Hesaplanır?

0
TEOG puan hesaplama
TEOG puan hesaplama

Teog puan hesaplaması nasıl yapılır? Hangi dersler daha etkili puan getirir? Kaç puan alırsam iyi bir Fen veya Anadolu Lisesi’ne yerleşirim? İkinci dönem sınavlarının etkisi yüzdesel olarak kaçtır?

Bir öğrencinin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavında 6’sı ilk dönem ve 6’sı da ikinci dönem olmak üzere 12 farklı oturumla 12 sınav olacağını biliyoruz. İki dönem içinde öğrenciler TEOG sınavında: Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden sınava girecekler. Her dersten 20 soru sorulacağı için, her derste verilen doğru cevaplar 5 puan olarak hesaplanacak.

TEOG puan hesaplama
TEOG puan hesaplama

Örn: 1. Dönem TEOG Merkezi ortak sınav notları

Tükçe 
90
Matematik
80
Fen ve Teknoloji
90
Sosyal Bilgiler  
85
İngilizce
70
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
95

İkinci dönemde yine ilk dönemde olduğu gibi 6 merkezi ortak sınav yapılmaktadır. İkinci dönem merkezi ortak sınav notları da aşağıdaki gibi olsun:

2. Dönem TEOG Merkezi ortak sınav notları

Tükçe 
100
Matematik
70
Fen ve Teknoloji
80
Sosyal Bilgiler  
90
İngilizce
85

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
90

Her iki dönem içinde ayrı ayrı Ağırlıklandırılmış  ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Bu puanlar hesaplanırken:

Tükçe 
4
Matematik
4
Fen ve Teknoloji
4
Sosyal Bilgiler  
2
İngilizce
2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
2

Ağırlık katsayıları ile çarpılıp 700 üzerinden AĞIRLIKLANDIRILMIŞ TEOG puanı elde edilecektir.

Örneğe göre hesaplarsak:
1. Dönem TEO G Ortak Sınav Puanı=(((90*4+80*4+90*4+85*2+70*2+95*2)/18)/100)*700 = 598,8888
2. Dönem Teog Ortak Sınav Puanı=(((100*4+70*4+80*4+90*2+85*2+90*2)/18)/100)*700 = 595

Bu iki sınavın aritmetik ortalaması alınarak Ağırlıklandırılmış TEOG ortak sınav puanı elde edilecektir.

Ağırlıklandırılmış  ortak sınav puanı =(1. Dönem TEOG OSP +2. Dönem TEOG OSP)/2= 596.9444

TEOG YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI

700 üzerinden hesaplanan  ortak sınav puanın üzerine 6. 7. ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanları eklenip 2’ye bölünerek  Yerleştirme puanı elde edilir.

6. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı = 80,94
7. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı = 82,66
8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı = 93,20

 Yerleştirme Puanı = ( 596,9444 +80,94 +82,66 +93,20 )/2 = 426.8722

Bu hesaplamadan hareketle bir öğrenciye ait TEO G yerleştirme puanı hesaplanırken,  sınav sisteminde uygulanan 12 sınavın çok ciddi etkisi olduğunu görmekteyiz. Örneğimize göre, öğrencinin almış olduğu 426,8722 puan içerisinde 298,4722 puanlık kısmı Ağırlıklandırılmış TEOG puanından gelmektedir ve yaklaşık %70’ine tekabül etmektedir.

Biz Tercihini Yap! ailesi olarak, velilerin bu hesaplamalardan hareketle, öğrencileri TEOG sınavları öncesi düzenli çalışmaya sevk etmelerini ve sınav dönemlerinde heyecana sevk etmeyecek düzeyde, sınavın önemi üzerinde durmalarını tavsiye ediyoruz.

Konuya ilişkin soru yöneltmek için tıklayınız.

PAYLAŞ

CEVAP VER